Contact us

DX Metal Co., Ltd.

No. 2, Baoan Road, Yantai Development Zone, Shandong, China

www.dx-metal.com

hjk@dx-metal.com

heather@dx-metal.com

+86 535 693-2231